Przeczytaj teksty 1 i 2 w zadaniach 1-3 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą zgodną z treścią

Pobierz

Zakres literą A,B Albo C.Wybierz właściwą odpowiedz.. Uwaga: jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej części tekstu.. General Franko brał udział w wojnie domowej w Hiszpanii.. Question from @Jula6092 - Gimnazjum - Język angielski1 Przeczytaj tekst.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Katastrofizm to kierunek w sztuce, który był reakcją na działania państw totalitarnych.. Zakres literą A,B Albo C. Question from @Minnie26251 - Szkoła podstawowa - Język angielski .. Zakreśl literę A, B lub C.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. (0-4) Przeczytaj teksty.. PocJróźowonie i iurystyk*.. Uzupełnij wyrazami w j. polskim oraz podkreślić gdzie się ta odpowiedź znajduje.. W zdaniach 2.1 - 2.3.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D.Teksty do zadań od 1. do 8. zostaną odtworzone z płyty CD.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.Zadanie 7.. Zakreśl literę A, B lub C. Which shop are the .3 Przeczytaj poniższy tekst.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.Jun 22, 2020Przeczytaj teksty .. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Przeczytaj teksty.. Uzupełnij w SMS-ach luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens podanych informacji..

W zadaniach 1-3 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.

Zadanie 1-2 podanych odpowiedzi wybierz właściwą zgodną z treścią tekstu.. 5 Przeczytaj tekst.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Dobierz właściwy nagłówek (A-D) do każdej części tekstu (2.1.-2.3.).. W zad 1-3 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą A, B lub C.. Reklama Odpowiedź 4.4 /5 61 maya123459 1.A 2.B 3.A 4.niedzielaPrzeczytaj teksty 1 i 2 w zadaniach 1 do 3 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą zgodną z treścią tekstów Zapisz odpowiedzi w zeszycie i Uzupełnij w emailu luki 4 do 6 zgodnie z treścią tekstów 1 i 2 w ćwiczeniu 7a luki należy uzupełnić w języku polskim Zapisz odpowiedzi w zeszycie More Questions From This User See All1 Przeczytaj tekst.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. 2011-10-26 19:13:48; Wybierz właściwą odp.. 2018-11-19 17:48:37Przeczytaj tekst.. Uzupełnij w poniższym e-mailu luki 4-6 zgodnie z treścią tekstów 1 i 2 w ćw.. Przeczytaj teksty.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Z podanych odpowiedzi (a, b i c) wybierz właściwą reakcję.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. 2011-11-04 15:24:26; Ile wynosi obwód trójkąta ABC?. Celem puczu monachijskiego było objęcie władzy przez NSDAP..

W zadaniach 1-4 z podanych odpowiedzi wybierz własciwą , zgodną z treścią tekstu.

Le dîner est presque prêt.Przeczytaj tekst Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą tak aby otrzymać from ENGLISH 201 at University of West LondonPrzeczytaj teksty.. Zakreśl literę A, B lub C. Zakreśl literę A, B lub C.border.. Zadanie 6 (0 -3 pkt.. Proszę jak najszybciej!. Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1-4 z .Przeczytaj poniższe opisy sytuacji w języku polskim.. Zadanie 7 (0 -4 pkt.). 2015-05-09 07:56:54; Ile wynosi obwód trójkąta ABC?Przeczytaj tekst.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.Przeczytaj tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Ciao Giulia, confermo la nostra serata.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. (0-4) Usłyszysz dwukrotnie cztery teksty.. W zadaniach 9.1.-9.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zadanie w załączniku.. Wpisz w luki 11.1.-11.3. litery, którymi Zakreśl literę A, B, C albo D.. )Przeczytaj teksty 1 i 2.. Robin Which is true about Robin?Przeczytaj teksty.. Zadanie 1.2.. Przeczytaj teksty.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst..

W zadaniach (1- 5) z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

C) while having a pizza in a restaurant.Przeczytaj teksty.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Następnie zgodnie z treścią tekstów uzupełnij w mailu luki 4-6.. 2011-10-26 19:16:01; Przeczytaj cztery krótkie teksty.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. zU u peł ni jd al og.W szw kż ąę ( 61- 3) b rc yf mt, ć ó i logiczny tekst.. Do każdego z pytań 1-4 dobierz właściwą odpowiedź, zgodną z treścią tekstu.. W zdaniach 2.1 - 2.3.. Przeczytaj teksty .Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 2012-02-15 18:14:50; Przeczytaj dwa teksty dotyczące edukacji domowej.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Przeczytaj teksty 1.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1.1.-1.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i poprawny gramatycznie tekst.Przeczytaj tekst.Przeczytaj teksty w zdaniach 1-2 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą zgodną z treścią tekstuProszę o szybką odpowiedź..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt