Do każdego wyrazu podstawowego utwórz dwa wyrazy pochodne

Pobierz

Question from @Emi24koniepes6jn - Gimnazjum - PolskiKażdego z wyrazów podstawowego utwórz dwa wyrazy pochodne pierwszy z przedrostkiem drugi z przyrostkiem AnswerWYRAZ POCHODNY to wyraz utworzony od wyrazu podstawowego.. Biały,Myśleć,Służyć,Droga,Lekarz.. Przykład: stukać- wystukać-stuknięcie.. d)przyjaciel.Od każdego wyrazu podstawowego utwórz dwa wyrazy pochodne: pierwszy z przedrostkiem, drugi z przyrostkiem.. Z góry dziękujęJęzyk polski.. Przykład: stukać- wystukać-stuknięcie a)piękny b)krzyknąć c)malować d)przyjacielOd każdego wyrazu podstawowego Utwórz dwa wyrazy pochodne pierwszy z przedrostkiem drugi z przyrostkiem.. Podkreśl rdzeń.. Podkreśl część wspólną każdej pary.. pisać - pisarstwo, dom - domownik, biegać - bieżnia, cukier - cukierniczka SŁOWOTWÓRSTWO to nauka, która zajmuje się budową wyrazów pochodnych, ich relacjami formalnymi i znaczeniowymi z wyrazami podstawowymi oraz wyjaśnia pochodzenie wyrazów.. mówić - mówca - mównica Rzeczowniki tworzone są od innych rzeczowników, przymiotników albo od czasowników .Wyraz pochodny - to z kolei wyraz pochodzący od innego wyrazu (wyrazu podstawowego); Każdy wyraz, będący nawet wyrazem pochodnym, może stać się wyrazem podstawowym dla innych wyrazów: nauka - naukowy uczyć - nauczyć - nauczyciel - nauczycielka przyuczyć - przyuczony wyuczyć - wyuczony douczyć - douczanie kierować - kierownik - kierowniczyodrzucając końcową cząstkę wyrazu podstawowego utwórz wyrazy pochodne od podanych czasowników: dotykać, pokazać, wykazać, wykładać 2009-11-14 16:50:48 Od wyrazów opisujących ilustracje utwórz wyrazy pochodne .Wyraz pochodny ma dwa składniki: część przejętą od wyrazu podstawowego, czyli podstawę słowotwórczą, oraz część nową, która formuje nowy wyraz i nadaje mu nowe znaczenie, czyli formant..

Podaj wyrazy podstawowe poniższych.

- element, za pomocą którego został utworzony wyraz pochodny i którym różni się on od wyrazu podstawowego B. - wyraz, który ma znaczenie słowotwórcze i który możemy odnieść do innych wyrazów C.. W podanych wyrazach pokrewnych wskaż rdzeń.. Od każdego wyrazu podstawowego Utwórz dwa wyrazy pochodne: pierwszy- z przedrostkiem - drugi z przyrostkiem Mądry, krzyknąć, malować, przyjaciel, wyższy, czuły Proszę szybko!. Dopisz po dwa pochodne: a) przymiotniki od wyrazu - mały b) czasowniki od wyrazu - czytać - 7.. Wypisz formanty z poniższych wyrazów:Kilka elementów świata przedstawionego ( postacie i wydarzenia) ma charakter symboliczny: a) Bajdała - każdy człowiek .. gdy część wyrazu podstawowego została odrzucona (lub zastąpiona inną końcówką) .. (środa) Lekcja 3. przystojny -.. (ktoś, kto jest przystojny) piękny - ….. (określenie, w jaki sposób) gderać-.. (taki jest ktoś, kto często gdera)• przedrostki - występują przed podstawą słowotwórczą: w- pisać wy- chodzić pod- pisać pod- chodzić na- pisać do- chodzić za- pisać s- chodzić roz- pisać nad- chodzić (w wyrazie może być więcej przedrostków) prze- naj- świętszy po- prze- rabianyFormanty - to cząstki słowotwórcze, za pomocą których tworzy się nowe wyrazy o zmodyfikowanym znaczeniu w stosunku do znaczenia ich podstawy słowotwórczej..

Temat: Wyrazy pochodne.

c)malować.. a) lód, lodowisko, lodziarnia - b) książka, księga, księgowy 5. wystukać Przykład: stukać stuknięcie mądry przyjaciel krzyknąć wyższy malować czuły Spośród podanych wyrazów wybierz te, które powstały dzięki formantowi zerowemu.. Łącznie powinieneś utwor; Sarah on Skąd Manolin przynosił jedzenie dla Santiago w lekturze Stary człowiek i morze?. Funkcje formantów słowotwórczych.. Poprzez użycie formantów powstają na przykład zdrobnienia (np. -ek w wyrazach domek, kotek, maczek) lub zgrubienia (np. -isko w wyrazach bucisko, domisko ).do podanych wyrazów utwórz przymiotniki pochodne a) góra b) Relax C) różowy d) świerk in progress 0 polski Ivy 4 months 2021-11-26T02:17:28+00:00 2021-11-26T02:17:28+00:00Od każdego wyrazu podstawowego utwórz dwa wyrazy pochodne (pierwszy z przedrostkiem, drugi z przyrostkiem).. Złożenia to wyrazy złożone, w których dwie podstawy słowotwórcze połączone są formantem zwanym wrostkiem: -o-, -i-, -y-.. a)piękny.. b)krzyknąć.. Za pomocą równania pokaż, jak doszło do powstania mowych wyrazów..

Przypomnij sobie definicję wyrazu ...4.

Od każdego wyrazu podstawowego utwórz dwa wyrazy pochodne: pierwszy z przedrostkiem, drugi z przyrostkiem.. such -utki (formant) - całkowicie suchy; suszarni -any (formant) - mający związek z suszarnią; susz -arka (formant) - urządzenie do suszeniaOd każdego wyrazu podstawowego utwórz dwa wyrazy pochodne: pierwszy z przed - rostkiem, drugi - z przyrostkiem.. Wpisz je kolejno do krzyżówki.Wyraz pochodny, który powstał z dwóch wyrazów podstawowych, jest nazywany WYRAZEM ZŁOŻONYM.. - część wyrazu pochodnego, która jest wspólna dla wyrazu podstawowego i pochodnegoWśród wyrazów złożonych wyróżniamy złożenia, zrosty i zestawienia.. Na przykład wiercipięta (wiercić + pięta).. Ułóż wykres rodziny wyrazów od wyrazu podstawowego rysować (ok. 8. wyrazów).. Od wyrazu podstawowego utwórz wyraz pochodny o znaczeniu podanym w nawiasie.. Wzór: rowerzysta.. -ca Możliwe odpowiedzi: 1. zielonawy, 2. dmuchanie, 3. mądrość, 4. artystka, 5. sprzedawca, 6. podleczyć, 7. wykonawca, 8. otyłość, 9. prasówka, 10. podliczyć, 11. motorówka, 12. dawca, 13. farbiarnia, 14. wyścigówka, 15. pisarka, 16. długawy, 17. księgarnia, 18. dłubanie, 19. plastyczka, 20. podpisać, 21. szarawy, 22. zazdrość, 23. spalanie, 24. suszarnia pod .A..

Od wyrazu podstawowego utwórz wyraz pochodny o znaczeniu podanym w nawiasie.

rower + -ysta (przyrostek) = rowerzysta.. "Ksiądz chrząknął, zakaszlał i spytał go cicho: Widziałeś?zad.7Podane wyrazy podziel na pochodne i podstawowe mama,gospodyni,domownik,wierszokleta,pies,dom,gospodarz,nauczać,podręcznik,pilność,wysypisko,kwiatek,podskoczyć,słowo zad.8 Utwórz po dwa wyrazy pochodne raz dodając przedrostek raz przyrostek pływać- spac- most- zad.9 Od podanych wyrazów utwórz nazwy wykonawców zawodów; stocznia- kisoy- urząd-Do wyrazów utwórz wyrazy pochodne trzy przykłady.. Wyraz pochodny może być wyrazem podstawowym dla innych wyrazów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt