Sprawozdanie wychowawcy klasy 2 wnioski do dalszej pracy

Pobierz

Praca wychowawcza i opiekuńcza.. Informacje statystyczne: Uczniowieliczba% uczniówLiczba uczniów w klasieKlasyfikowaniNieklasyfikowani Promowani Niepromowani Posiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnychPosiadający .Każdy z wychowawców otrzymał wyniki badań oraz wnioski z przeprowadzonych ankiet.. 2013 r. -prowadzące Agnieszka Bujnowska i Marta Słoma Temat: Miododajne pszczoły.. Nieklasyfikowanych: nie ma.. Jako wychowawczyni klasy dbam o to, by moja współpraca z rodzicami układała się jak najlepiej, by rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu 5-cio latki Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczejw I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. Promowanie zdrowego trybu życia, propagowanie sportu, aktywnego wypoczynku i właściwego odżywiania się.. Wychowawca: Klasa: Rok szkolny: Uczniów zapisanych: Uczniów klasyfikowanych: Frekwencja: .. Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego do doskonalenia własnej pracy oraz pracy szkoły; praktycznie wykorzystuje nabytą wiedzę i umiejętności we własnej pracy, zdobyta wiedza i umiejętności przekładająWnioski do pracy 1. monitorować poziom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów, 2. reagować na każde, nawet najmniejsze, niewłaściwe zachowania uczniów, 3. omawiać uczniom i rodzicom cele działań profilaktycznych i wychowawczych, które podejmuje szkoła..

Diagnozy (terminy, krótka analiza, wnioski do dalszej pracy).

Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany miesięczne.Podgląd treści.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc. 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc. 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc. 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docwnioski do dalszej pracy oraz je upowszechnia.. Uczniowie kl. II zazwyczaj odpowiedzialnie wywiązują się ze swoich obowiązków, zgodnie współpracują z zespołem, aktywnie uczestniczą w .Sprawozdanie klasyfikacyjne wychowawcy - edukacja wczesnoszkolna.. Zajęcia otwarte w klasie III a w dniu 13.05.. Sześciolatki realizują program "Kocham przedszkole program wychowania .Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.oraz wykorzystują wnioski do dalszej pracy..

Sprawozdanie wychowawcy kl. II SP na zakończenie roku szkolnego.

podpis wychowawcy.. wyniki i opracowania przeprowadzonych diagnoz .11. sporządzanie rocznego sprawozdania z osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych klasy i ustalenie wniosków do dalszej pracy.. Częstotliwość kontaktów z rodzicami, podejmowana problematyka spotkań.. Są oneWychowawca: Anna Małodzińska.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. Zorganizowane zostały wycieczki do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie dla uczniów kończących szkołę.. Propozycje realizacji wniosków.. data podpis wychowawcy klasyWnioski do pracy wychowawczej z poprzednich lat szkolnych.. Do klasy IIIc uczęszcza dziesięcioro dzieci z roku 2005 i ośmioro z roku 2006.. • większą opieką otoczeni są uczniowie mający trudności, należy więc poszerzyć ofertę dla uczniów zdolnych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, • wzmocnić motywację uczniów do pełnego wykorzystania swoich możliwości, •włączyć rodziców do planowania rozwoju dziecka,Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr I roku szkolnego 2012/2013.. Title: Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr II .Wnioski do dalszej pracy w klasie VI: .. 2008, 2009,2010 wychowawca klasy VI Motywowanie uczniów do nauki /budowanie.. Zajęcia otwarte w klasie III f w dniu 17.05.2013 r.c/wnioski do dalszej pracy w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: Analiza udziału w realizacji statutowych zadań szkoły: a/udział w pracach stałych i doraźnych zespołów Rady Pedagogicznej (wykonane prace, osoby współpracujące itp.)Plik SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY(2).doc na koncie użytkownika tosiu08 • folder dokumenty • Data dodania: 9 mar 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.sprawozdanie wychowawcy kl. z wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej w II półroczu roku szk..

Wnioski do dalszej pracy.

wszelkie sprawozdania z prac zespołu nauczycieli przedmiotowców.. Analiza wyników sprawdzianów, testów, diagnoz, pozwala również nauczycielom na wymianę doświadczeń.. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią.. Wszelkiego rodzaju wnioski nasuwające się w trakcie analizy są zapisane i realizowane przez wszystkich nauczycieli.. Zdalne nauczanie Wnioski do pracy 1.1 ANALIZA I WNIOSKI Z PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNO - OPIEKUŃCZEJ ZA I PÓŁROCZE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 Gr I 2,5;3;4 latki Wychowawcy grupy: mgr Monika Buziak - Halberda2 - dniowych: .. wielodniowych: .. SKO: (liczba członków, suma wpłat):.. Inne:.. Pomaganie dzieciom w zrozumieniu i zaakceptowaniu konieczności istnienia pewnych reguł oraz pobudzanie w wychowankach rozwoju samokontroli i samodyscypliny, a zarazem tworzenie wewnętrznego ładu w życiu grupy klasowej, stawia przed nauczycielem wychowawcą wysokie wymagania.1.Zajęcia otwarte w klasie II c w dniu 23.04.2013 - prowadząca Elżbieta Ławreszuk; Temat: Powtórzenie wiadomości o owadach, rybach, płazach, gadach i ssakach.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Wnioski do dalszej pracy oraz sposoby ich wdrażania: _____ podpis wychowawcyWnioski do dalszej pracy: - Praca z dziećmi na programie wspomagania i korygowania rozwoju dziecka..

Zespoły opracowują wnioski, które są wdrażane do dalszej pracy.

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY - dalsze stymulowanie rozwoju dzieci i przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego - rozwijanie twórczej wyobraźni poprzez działania plastyczne, muzyczne i teatralne, - dalsze wdrażanie dzieci do stosowania się do norm i zasad panujących w grupie, - prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu materiału programowegoFormularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Wychowawca ………………………………………….. Stan klasy: 8 uczniów (2 dziewczynki, 6 chłopców) Zwolnionych z zajęć: nie ma.. OBSZAR: 5.. Jakie formy działań wychowawczych i opiekuńczych były podejmowane?Dbamy o kącik książek i czasopism Wdrażam uczniów do wzajemnego szacunku i wzajemnej pomocy, uświadamiam im konieczności szacunku wobec innych: nauczycieli, rodziców, osób starszych.. ( próby dzielenia radości innych).Problemy wychowawcze i edukacyjne w klasie.. Na spotkaniu z przedstawicielem PUP młodzież otrzymała informacje na temat:Opinia wychowawcy o klasie, osiągnięcia, problemy, sposoby ich rozwiązań, współpraca z rodzicami, wnioski do dalszej pracy wychowawczej .. Created Date: 1/4/2010 6:49:00 PM Company: Hewlett-Packard Company Other titles: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY IV-VI .. 2019/20 przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18.06.2020 r.sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - "krasnoludki".. - Kontynuacja programu własnego "Dziecko w świecie liter " - Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, gratulowanie wygranej koledze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt