Wpisz do krzyżówki nazwy krajów niemieckiego obszaru językowego następnie podaj ich stolice

Pobierz

Wiedeń - 3.. Oceniane będą osiągnięcia ucznia zawarte w podstawie programowej do języka niemieckiego w szkole podstawowej w drugim etapie kształcenia, tj. w klasie VII i VIII , jako .Konrad Adenauer.. Bułgaria.. Austria: Wiedeń: 4.. Grecja: Ateny: 16.. Drezno - Dopasuj stolice do krajów / regionów.. Francja: Paryż: 15.. Następnie podaj ich stolice.. Hiszpania: Madryt: 17.. Napisz 10 zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie dotyczących Dziadów cz. II.. Liechtenstein - die Hauptstadt:Łańcuszek perełek 3 Stolice czterech krajów niemieckojęzycznych (DACHL) to kolejno: a) Wiedeń, Warszawa, Berlin, Berno b) Vaduz, Wiedeń, Frankfurt, Genewa c) Berlin, Wiedeń, Berno, Vaduz d) Berno, Monachium, Wiedeń, Vaduz 4 Najmniejszy kraj niemieckojęzyczny (160 km2 ) to: a) Niemcy b) Austria c) Szwajcaria d) Liechtenstein 5 Obecnie najczęściej nadawanym imieniem żeńskim w Niemczech jest: a) Stefanie b) Mia c) Tina d) Renate 6 Księstwo Liechtenstein graniczy: a) z Niemcami i .Stolica; 1.. Kliknięcie na którekolwiek z zagadnień spowoduje dalsze rozwinięcie i prowadzi do ćwiczeń, dotyczących konkretnego zagadnienia gramatycznego.Ślōnsk, Ślůnsk, niem.. Wymieniam nazwy innych krajów .. Holandia.. Paryż.. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g.. Mińsk.. - zna niemiecki alfabet, - zna głoski charakterystyczne dla języka niemieckiego, - zna internacjonalizmy, - wymienia kraje niemieckiego obszaru językowego i ich stolice w języku polskim, - zna podstawowe informacje na temat krajów niemieckiego obszaru językowego, - wskazuje na mapie główne miasta i stolice krajówna temat krajów niemieckiego obszaru językowego, wskazuje na mapie główne miasta i stolice krajów niemieckojęzycznych..

STYLI 8 Wpisz do krzyżówki nazwy krajów niemieckiego obszaru językowego.

Państwo zostało utworzone w 1949 roku z trzech stref okupacyjnych - brytyjskiej, amerykańskiej i francuskiej (tzw. trizonii ).krajów niemieckiego obszaru językowego, - wskazuje na mapie główne miasta i - stosuje niemiecki alfabet przy literowaniu internacjonalizmów, - poprawnie artykułuje głoski charakterystyczne dla języka niemieckiego, - nazywa kraje niemieckiego obszaru językowego i ich stolice w języku polskim i niemieckim, - wymienia2.. 2 Landy Niemiec i ich stolice 3. wymień 3 największe kraje związkowe Niemiec .. - zna powitania typowe dla krajów niemieckiego obszaru językowego, zna nazwy członków rodziny, .- nazywa kraje niemieckiego obszaru językowego i ich stolice w języku polskim i niemieckim, - wymienia informacje oraz ciekawostki na temat krajów niemieckiego obszaru językowego, - posługuje się mapą krajów niemieckojęzycznych.. Zadania 1 i 2 podręcznik str.94.. Wiedeń.. Chcesz po niemiecku?. Wien b. Liechtenstein 8.krajów niemieckiego obszaru językowego, - wskazuje na mapie główne miasta i stolice krajów niemieckojęzycznych.. Grecja.. Czarnogóra: Podgorica: 10.. Drezno - Dopasuj stolice do krajów / regionów.. Zagrzeb.. Jana Brzechwy w Rogowie.. Litery z szarych pól czytane poziomo utworzą rozwiązanie.. Hiszpania.. Amsterdam - stolica konstytucyjna;Każde zadanie z niemieckiego, które pojawiło się na arkuszach maturalnych w poprzednich latach znajdziecie w naszym serwisie!.

Jedzenie w krajach niemieckiego obszaru językowego.

Poczdam - 2.. Francja.. stosuje niemiecki alfabet przy literowaniu internacjonalizmów, poprawnie artykułuje głoski charakterystyczne dla języka niemieckiego, nazywa kraje niemieckiego obszaru językowego i ich stolice w języku polskim i .Zakładka ćwiczenia to obszerny zestaw ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych, podzielony według zagadnień w spisie treści: rodzajnik, rzeczownik, zaimek, przyimek, przymiotnik, czasownik, składnia, czasy.. Liechtenstein - die Hauptstadt: .Wpisz niemiecki nazwy krajów lub stolic poziomo do diagramu ( pierwsza litera w polu z cyfrą).. Z portalem Odrabiamy bez problemu przygotujecie się tak do części pisemnej, jak i ustnej.. stolica Niemiec stolica Danii państwo, północny sąsiad Niemiec stolica Francji państwo, stolica Berno stolica AustriiNiemcy-Berlin, Austria-Wiedeń, Szwajcaria-Berno, Liechtenstein-Vaduz.. • stosuje w wypowiedziach odpowiednie formy powitania i pożegnania,Starter!. Nic was nie zaskoczy, a właściwy egzamin pójdzie po tym jak z płatka.. - zna nazwy potraw charakterystycznych dla krajów niemieckojęzycznych, - wie, jakie są ulubione dania znanych osób z niemieckiego obszaru językowego Podręcznik: - rozdział IV..

Länder in Europa Wymieniam nazwy krajów niemieckojęzycznych oraz ich stolice.

Wiedeń - 3.. Man trinkt und .OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE język niemiecki KOMPASS 1 NEU Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1: KONTAKTE 1.. Historyczną stolicą całego obszaru Śląska jest Wrocław.-wymienia kraje niemieckiego obszaru językowego i ich stolice w języku polskim, .. -zna większość miast i stolic krajów niemieckojęzycznych.. Schläsing, cz. Slezsko, łac. Silesia) - kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec.. Zadbaj, by zdania były różnego typu i żadne z nich się nie powtórzyło.-zna i stosuje niemiecki alfabet przy literowaniu internacjonalizmów, - zna i poprawnie artykułuje głoski charakterystyczne dla języka niemieckiego, - wymienia kraje niemieckiego obszaru językowego i ich stolice w języku polskim i niemieckim, - zna i wymienia podstawowe informacje na temat krajów niemieckiego obszaru językowego,Stolica.. Holandia: Amsterdam Haga siedziba rządu: 18.. Niemcy Zachodnie - określenie Republiki Federalnej Niemiec w latach , kiedy państwo to obejmowało tereny aktualnie stanowiące zachodnią i południową część Niemiec.. Chorwacja: Zagrzeb: 9.. Schweiz-Bern, Liechtenstein-Vaduz.Nazwa polska Nazwa niemiecka Kraj związkowy Liczba mieszkańców Berlin.. Zeszyt ćwiczeń.języka niemieckiego, • nazywa kraje niemieckiego obszaru językowego i ich stolice w języku polskim i niemieckim, • wymienia informacje oraz ciekawostki na temat krajów niemieckiego obszaru językowego, • posługuje się mapą krajów niemieckojęzycznych..

8x=3000g /:8. x=375gSTYLI 8 Wpisz do krzyżówki nazwy krajów niemieckiego obszaru językowego.

Moguncja - 1.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. Bardziej szczegółowo50 PKT 4. odtworz argumenty usprawiedliwiające kłamstwo zawarte w tekscie.. Chorwacja.. STYLI 8 Wpisz do krzyżówki nazwy krajów niemieckiego obszaru językowego.. Następnie podaj ich stolice.. Moguncja - 1.. Białoruś: Mińsk: 6.. - stosuje niemiecki alfabet przy literowaniu internacjonalizmów, - poprawnie artykułuje głoski charakterystyczne dla języka niemieckiego, - nazywa kraje niemieckiego obszaru językowego i ich stolice1.Wymień nazwiska 4 pisarzy niemieckiego obszaru językowego.. Czechy: Praga: 11.. Zapisz niemieckie nazwy podanych miast.. Od XV-XVI wieku zaczęto wyróżniać podział na Dolny Śląsk i Górny Śląsk.. 3 niemieckie marki samochodowe 7.Zasady przedmiotowego oceniania z języka niemieckiego zostały napisane zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Szkole Podstawowej im.. Czechy.. Czarnogóra..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt