Sprawozdanie roczne mz 54 za 2021

Pobierz

ustawodawca w art. 56, 57 i 58 ww.. Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży poniżej 20 lat Lp.. poniżej formularze obowiązujące w roku 2022 z danymi …Wzory formularzy stosowanych w nadzorze epidemiologicznym w Polsce - 2021 r. ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII CHORÓB ZAKAŹNYCH I NADZORU Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej Wzory wybranych formularzy sprawozdawczych obowiązujących w 2021 r. NIZP-PZHZasady sprawozdawczości i formularze sprawozdawcze Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 Zestawienie terminów: do 30 sierpnia 2022 r. - MZ-06 do 31 marca 2022 r. - MZ-11 do 22 lutego 2022 r. - MZ-13 do 1 marca 2022 r. - MZ-14 do 28 lutego 2022 r. - MZ-15 do 15 lutego 2022 r. - MZ-19 do 14 lutego 2022 r. - MZ-24Do 28 lutego 2021 r. MZ-19 - Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego Do 15 lutego 2021 r. MZ-24 - Roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej Do 14 lutego 2021 r. MZ-29 - Sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego Do 26 lutego 2021 r.MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2016 Adresat: Przekazać w terminie składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2017 Dział 1.. Powiat Skarżyski archiwum.. Tabela - zużycie szczepionek wielodawkowych Upoważnienie do odbioru szczepionekw terminie składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2021 (z danymi za rok 2021) TERYT zakładu podmiotu leczniczego/praktyki zawodowej Kod podmiotu tworzącego (część III) Kod formy organizacyjno-prawnej (część IV) Rodzaj działalności leczniczej (część VI sytemu resortowych kodów identyfikacyjnych)Formularze obowiązujące w badaniach statystycznych za 2021 rok (sporządzane w 2022 roku) Kategoria: ZD - STATYSTYKA - FORMULARZE MZ - pliki do pobrania ..

Roczne sprawozdanie.

Zestawy danych (formularze) GUS obowiązujące w roku 2022 — sprawozdania bieżące w roku 2022 i roczne za 2021 rok (PDF; aplikacje off-line, terminarz udostępniania)raz w kwartale do 7 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 7 lipca 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 7 października 2022 r. za trzy kwartały 2022 r., do 9 stycznia 2023 r. za rok 2022 01.04.2022 01.07.2022 03.10.2022 02.01.2023MZ-54: Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2018 .. grypę: MZ-56: Dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach: MZ-57: Roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości za rok 2018 .MZ-50 - sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy; MZ-52 - sprawozdanie z zakresu higieny radiacyjnej; MZ-53 - sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży; MZ-54 - roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych; MZ-55 - okresowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypęMINISTERSTWO ZDROWIA NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Nazwa i adres podmiotu sk ładającego sprawozdanie: MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2019 (wg stanu w dniu 31 grudnia 2019 r.) Adresat: .May 26, 2022Sprawozdanie roczne za 2021 rok..

Strona główna; Mapa Biuletynu; Rejestr zmian treści; Statystyki oglądalności; Dziennik Ustaw Monitor Polski; ... Stan zaszczepienia dzieci i m odzie MINISTERSTWO ZDROWIAChocimska 24 Nazwa i adres podmiotu składającego sprawozdanie: MZ-54.

_roczna _druk _za _2021r.doc 0.07MB Program Szczepień Ochronnych na rok 2019 wersja PDF PSO _2019.pdf 0.53MB Roczne zamówienie szczepionki (na rok 2021) .MINISTERSTWO ZDROWIA REGON MZ-54 Adresat: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO Roczne sprawozdanie zeszczepie PAŃ Ł 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Przekaza w terminie sk adania ochronnych za rok 2021 sprawozda zgodnie z Pbssp 2019 1..

MINISTERSTWO ZDROWIA NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Nazwa i adres podmiotu składającego sprawozdanie: MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2020 (wg stanu w dniu 31 grudnia 2020 r.)dane te należy przekazać elektronicznie za pomocą systemu statystyki w ochronie zdrowia.

o sprawozdania Sprawozdanie jednostkowe sporządzają podmioty wykonujące działalność leczniczą udziel a-d po rnienia.Aktualny wykaz badań znajduje się na stronie: Alfabetyczny Wykaz Badań W przypadku zainteresowania ofertą, prosimy o kontakt z Biurem Sprzedaży: telefoniczny: 22 54 21 280 lub 22 54 21 456 e-mailowy: PLIKI DO POBRANIA Cennik Formularz Zlecenia Badania Formularz zlecenia badania w kierunku wirusów grypy i wirusów grypopodobnych Formularz zlecenia szczep/DNA .Główny Urząd Statystyczny - Portal Sprawozdawczy.. Przejdź do treści.. Jednostki Organizacyjne Powiatu.Feb 7, 2022JB Electric sp.. sprawozdań zgodnie z Pbssp 2021 I. ustawy przewiduje karę grzywny za: odmowę wykonania obowiązku statystycznego oraz przekazanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym i po upływie oznaczonego terminu.. zamówienia publiczne: Powiat Skarżyski.. za rok 2020 (wg stanu w dniu 31 grudnia 2020 r.) Adresat: .. Za nieuodpornione uznaje się w sprawozdaniu te osoby, które nie były nigdy szczepione przeciw danej chorobie, oraz te, które otrzymały liczbę dawek mniejszą .4.. Sprawozdania finansowe.. Roczne MZ 54 ze stanu zaszczepienia ludności ternin składania do dnia 15 stycznia S prawozdanie MZ dotyczy wszystkich punktów, które realizują szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane Pliki do pobrania Sprawozdanie miesięczne ze zużycia szczepionek dla dzieci ze wskazaniami do acelularnego krztuśca (32.00 KB)MZ-54: roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych: Zestawy jednostki innej niż GUS: ..

Data dodania; MZ-06: 230.19 KB: 2021-12-29 10:24:15: MZ-06 objaśnienia: 148.54 KB: 2022-01-04 07:57:05: MZ-11: 455.87 KB: 2021-12-29 10:24:51: MZ-11 objaśnienia: 289.57 KB: 2022-01-04 ...MZ-54 za rok … Roczne sprawozdanie ze szczepień ochro n nych Z Adresa t: CZKA Przekazać w terminie składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 201 7 Dział 1.

roczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów:The preview shows page 1 - 2 out of 5 pages..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt