Charakterystyka ogólna silnika spalinowego

Pobierz

Drozd Cz., Sroka Z.: "Silniki spalinowe laboratorium", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998 7.. Odbywa się to w opisany sposób: ciepło wyprodukowane podczas spalania paliwa jest skutkiem ogromnego wzrostu ciśnienia w cylindrze, rozprężające się gazy spalinowe przemieszczają tłok, który za pomocą korbowodu wymusza obrót wału korbowego silnika.I.. Pozwoliło to wyraźnie zwiększyć moc dużych niskoobrotowych jednostek.. 7-8 (2017), s.243-246 Bibliografia: testDział ten opisuje silniki spalinowe stosowane w spalinowych pojazdach trakcyjnych.. Pierwsze próby jej stosowania miały miejsce w wysokoprężnych silnikach okrętowych oraz lokomotywach.. CHARAKTERYSTYKA SILNIKĂ W. DziaĹ anie silnika spalinowego polega na zamianie energii cieplnej na energiÄ mechanicznÄ .. Układ smarowania samochodu można porównać do krwioobiegu człowieka - czyli układu naczyniowego rozprowadzającego krew poprzez serce (pompę) , tętnice i żyły.Ogólna charakterystyka urządzenia Agregat prądotwórczy jest autonomicznym urządzeniem elektroenergetycznym, generującym energię .. Agregat prądotwórczy składa się z prądnicy synchronicznej oraz silnika spalinowego, połączonych ze sobą i osadzonych w ramie metalowej za pośrednictwem wibroizolatorów.. Gorący gaz uzyskuje się w wyniku spalenia paliwa .Ogólna budowa silników spalinowych Każdy silnik spalinowy składa się z tych samych elementów dostosowanych tylko do danego mu zadania..

Klasyfikacja silnika spalinowego.

CZĘŚĆ 3.. OGÓLNE WIADOMOŚCI O SILNIKACH SPALINOWYCH 31 5.1.. Silniki spalinowe już od ponad 100 lat wspomagane są pracą turbosprężarki.. Wprowadzenie 31 5.2.. -silnik rzędowy.5.. -silnik z tłokiem posuwisto-zwrotnym.. Silniki z tłokiem obrotowym (wirującym) 7.2.2.5.Słowa kluczowe: charakterystyka ogólna, hamownia silnikowa, pojazdy użytkowe Wstęp Charakterystyka ogólna silnika spalinowego ZS zawiera informację o polach pracy silnika o największej sprawności, a więc również o warunkach w jakich jednostkowe zużycie paliwa b osiąga najmniejsze wartości [1].. Cisnienie panujace w cylindrze silnika nazywamy cisnieniem indykowanym.. Charakterystyka techniczno-eksploatacyjna.. LOKOMOTYWY SPALINOWE SERII SP42.. Zasady pracy silników spalinowych 40 5.5.1.. Silnik czterosuwowy 7.2.2.2.. Ogólne działanie pompy polega na wyporowym przetłaczaniu oleju poprzez wytwarzanie .5.2.. Parametry silnika spalinowego Charakterystyką silnika spalinowego jest graficzne przedstawienie współzależności pomiędzy różnymi parametrami pracy silnika..

Ogólna charakterystyka silników spalinowych.

Podczas zamiany energii cieplnej w mechanicznÄ spalane paliwo wytwarza w cylindrach duĹźe ciĹ nienie, ktĂłre porusza tĹ okami silnika.wykresu, tym mniej paliwa zuŽywa silnik w warunkach eksploatacyjnych.. Termodynamiczne podstawy działania silników.. Silnik dwusuwowy z zapłonem iskrowym 40 5.5.2.. Ze względu na spos b zapłonu.. Charakterystyka regulacyjna, .Silnik spalinowy - silnik wykorzystujący sprężanie i rozprężanie czynnika termodynamicznego do wytworzenia momentu obrotowego lub siły.. Aby olej, czynnik smarujący, mógł docierać do nawet najbardziej obciążonych elementów, niezbędna jest pompa oleju.. Przemiany termodynamiczne gazów 33 5.3.2.. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe.. Czterosuwowy silnik z zapłonem iskrowym 41 5.5.3.. Pay 1000 obr/min LO wnosi 100. o Rys 6.1.7 Charakterystyka stukowa.wykorzystując jedynie silnik spalinowy, albo oba źródła jednocześnie.. Parametrami, które można określić są: - moment obrotowy, moc użyteczna, sekundowe zużycie paliwa, jednostkowe zużycie paliwa, współczynnik napełnienia, współczynnik składu .Klasyfikacja silnika spalinowego.. Obszar stuko Wraz ze wzrostem obrotów silnika liczba oktanowa paliwa zmniejsza sie do 50 LO.. Moment obrotowy 4.. Ze względu na rodzaj ruchu organu roboczego.. Do sprężenia gazu zimnego zużywana jest mniejsza ilość energii mechanicznej niż uzyskuje się z rozprężania..

Układ chłodzenia wodnego silnika spalinowego.

Zalety i wady silników dwu- i czterosuwowych 7.2.2.4.. Wyznaczanie uniwersalnej charakterystyki silnika spalinowego.. -silnik o zapłonie iskrowym.. Charakterystyka obciążeniowa, która opisuje zależności wybranych parametrów od obciążenia.. Określanie i metoda pomiaru mocy silnika- Wymagania ogólne.. Obiegi cieplne 36 5.4.. Aby przystąpić do rozważań na temat charakterystyk silnika i ich wykonywania, należy więc najpierw zapoznać się z najważniejszymi parametrami pracy silnika.Zasadą działania silnika spalinowego polega na zamianie w środku cylindra energii chemicznej paliwa na pracę mechaniczną.. Na rys. 1., przedstawiajacym wykres cisnienia w .Silniki spalinowe 7.2.1.. Zalety •silnik spalinowy pracuje w optymalnym zakresie nastaw, • silnik spalinowy nie pracuje na biegu jałowym, • niektóre rozwiązania szeregowe nie potrzebują przekładni mechanicznych.. Podstawowymi wskaznikami pracy silnika sa jego moc i moment obrotovvy.. Porównanie konstrukcji lokomotyw serii SM42 i serii SP42 .. Wkrótce idea turbodoładowania okazała zbawienna dla .Opis bibliograficzny: Wysocki O., Czyżewicz J., Kropiwnicki J.: Projekt stanowiska badawczego do wyznaczania charakterystyki ogólnej silnika spalinowego ZS przy wykorzystaniu hydraulicznego układu odbioru mocy// Autobusy..

Ogólna budowa silnika spalinowego 32 5.3.

Ekonomiczna eksploatacjaCharakterystyka prędkościowa przedstawia zależność określonych parametrów charakteryzujących pracę silnika spalinowego przy różnych prędkościach obrotowych dla ustalonych więzów.. Z tego powodu energia uzyskana z rozprężania zużywana jest do sprężania gazu i do napędu dowolnej maszyny.. OGÓLNA BUDOWA SILNIKA I JEGO PODSTAWOWE PARAMETRY 1.. Ogólna budowa silnika spalinowego 32 5.3.. Średnie ci śnienia obiegu 2.. Wynikaja one z przebtegu cisnienia czynnika roboczego w cylindrze oraz z predkosci obrotowej silnika.. Zu życie paliwa Ad.1 ŚREDNIE CI ŚNIENIE OBIEGUUkład smarowania silnika spalinowego Zadaniem układu smarowania silnika jest dostarczenie oleju silnikowego do współpracujących ze sobą części w celu zmniejszenia ich zużycia.. Termodynamiczne podstawy działania silników 33 5.3.1.. Ze względu na układ cylindr w. Charakterystyka ogólna.. Obiegi cieplne 36 5.4.. Charakterystyka obciążeniowa i charakterystyka ogólna SIN PP.. Zasada działania tłokowego silnika spalinowego 7.2.2.1.. Sochan A., : "Dobór parametrów pracy silnika spalinowego o zapłonie iskrowym z obiegiemDo ważnych parametrów konstrukcyjnych silnika spalinowego wpływających zasadniczo na charakterystyki silnika są: Średnia prędkość tłoka - decyduje o szybkobieżności silnika.. Sprężany jest gaz "zimny", a rozprężany - "gorący".. • Nadaje się do jazdy na dłuższych trasachCharakterystyka ogólna silnik a spalinowego ZS zawiera informację o po lach pracy silnika o największej sprawności, a więc równi eż o warunkach w jakich jednostkowe zuży cie paliwaCHARAKTERYSTYKI SILNIKÓ\V SPALINOWYCH Wprowadzenie.. Główną częścią silnika jest kadłub w którym znajdują się cylindry z tłokami w których zachodzi zamiana energii chemicznej na mechaniczną.5.. Charakterystyka obciazeniowa silnikao zaplonie samoczynnym.Transport oleju w silniku - pompy olejowe [wideo] Bez układu smarowania żaden spalinowy silnik tłokowy nie popracowałby za długo.. ICwiczenie 13.. Podział silników spalinowych 7.2.2.. Główne części, wymiary i objętości silnika spalinowego [2] GMP - górne martwe położenie tłoka,W spalinowym silniku tłokowym można wyróżnić cztery podstawowe charakterystyki: Charakterystyka prędkościowa, pokazująca zależności wskaźników pracy silnika od prędkości obrotowej.. W ramie zabudowany jest zbiornikSILNIKI SPALINOWE.. Rodzaje silników spalinowych 39 5.5.. PN- ISO 15550-1: Silniki spalinowe tłokowe.. Rodzaj silnikasprawność ogólna silnika, ilość emitowanych składników toksycznych, natężenie hałasu ale również temperatury elementów silnika, naprężenia, natężenia przepływów, ciśnienia, moment obrotowy użyteczny generowanyTEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO Wielko ściami liczbowymi charakteryzuj ącymi prac ę silnika są parametry pracy silnika do których zalicza si ę: 1.. Kocioł parowy.Jak działa turbodoładowanie.. Przemiany termodynamiczne gazów 33 5.3.2.. Sprawno ści 6.. Rodzaje silników spalinowych 39Próba zespołu prądotwórczego w lokomotywie.. Określenie silnika spalinowego Silnikiem spalinowym nazywamy maszynę, w której następuje zamiana energii chemicznej zawartej w paliwie na pracę mechaniczną..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt