Wpisz odpowiednie pojęcia

Pobierz

Question from @Wikwilk05ovxb56 - Gimnazjum - Historia2020 o 12:06 Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia.. Zdarzenie z udziałem przynajmniej jednego pojazdu, wynikające z niespodziewanych okoliczności, w którym ktoś ucierpiał fizycznie lub materialnie ____________- organizacja utworzona po 1 wojnie światowej, której celem było zachowanie pokoju na świecie.. Naturalne skupiska jednorodnych lub różnych minerałów to _____.. -politeizm -igrzyska olimpijskie -komedia -filozofia -tragedia -hellada -helladowie -mit -polis -wychowanie spartańskie -spartanie -helloci -ostracyzmWyjaśnij krótko pojęcia.. A. hydraty D. wapno palone G. próchnica B. zaprawa wapienna E. wapno gaszone H. wietrzenie skał C. zaprawa gipsowa F. właściwości sorpcyjne gleby I. degradacja gleby Im jej więcej w glebie, tym lepsze warunki rozwoju roślin.Wpisz kazda z wymienionych grup w odpowiednie pola.. B. Najdrobniejsze, jednorodne pod względem chemicznym i fizycznym, części skał utworzone w naturalny sposób to ______.Wpisz nad strzałkami odpowiednie pojęcia wybrane z ramki ;D | skraplanie * topnienie * resublimacja * parowanie * krzepnięcie * sublimacja | a) lód -----------> woda ----------> para wodnaLiceum/Technikum Geografia Dokończ definicje i wpisz odpowiednie pojęcia wybrane spośród podanych: minerały, surowce mineralne, skały..

Wpisz litery (A-I) w odpowiednie kratki.

Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: Dagira5 1.11.2010 (15:50) Wybierz poprawną odpowiedz a w miejsca puste wpisz poprawnie dobra Przedmiot: Chemia / Gimnazjum:Wyjaśnij krótko pojęcia.. ____________________-określ wydarzenia z 1934 r. podczas którego zamordowano przywódce SA ( stanowili wewnątrzpartyjną opozycją wobec Hitlera) w Niemczech.Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia.. Przyporządkuj opisom odpowiadające im pojęcia.. Home / edb / DAJE NAJ Przy podanych definicjach dopisz odpowiednie pojęcia.. B. Pospolite minerały budujące skorupę ziemską to _____ .Wpiszesz odpowiednie pojęcia?. Skały wykorzystywane do różnych celów w gospodarce człowieka to _____.. Na mapie konturowej został przedawkowany podział polityczny Azji.. 2_____-inicjatywy społeczne, gospodarcze i kulturalne, które służyły wzmocnieniu świadomości narodowej oraz modernizacji polskiego społeczeństwa.Do podanych wyjaśnień /w miejsce kropek/ wpisz odpowiednie pojęcia: lenno, senior, wasal.. A. Możnowładca, który dawał ziemię lennikowi, oczekując w zamian pewnych zobowiązań.. B. Lennik, który za otrzymane ziemie musiał wiernie służyć swojemu darczyńcy.. C. Uzupełnij tabele.. Skały wykorzystywane do różnych celów w gospodarce człowieka to _____..

Przyporządkuj opisom odpowiadające im pojęcia.

Dowodził nią generał Józef Haller.. a. niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia, które stwa.. zwruć uwagę na to , że pierze litery każdego hasła są już podaneZadanie: wpisz nad strzałkami odpowiednie pojęcia wybrane z Rozwiązanie: a lod xrightarrow topnienie woda xrightarrow parowanie para .. Zapisz odpowiednie działania.. kamienie szlachetne, skały, minerały skałotwórcze.. B. Najdrobniejsze, jednorodne pod względem chemicznym i fizycznym, części skał utworzone w naturalny sposób to ______.. - organizacja utworzona po I wojnie światowej, której celem było zachowanie pokoju na świecie.. 1_____-czyli ,,walka o kulturę", celem tych działań było ograniczanie roli Kościoła katolickiego w Niemczech.. Dokończ definicje i wpisz odpowiednie pojęcia wybrane spośród podanych: minerały, surowce mineralne, skały.. rodzina,mieszkańcy miasteczka,kibice na meczu,harcerze.uczniowie….. -politeizm -igrzyska olimpijskie -komedia -filozofia -tragedia -hellada -helladowie -mit -polis -wychowanie spartańskie -spartanie -helloci -ostracyzm1.. pojęcia: aktor, akt, sufler, reżyser, scenarzysta, klaps, scenograf, kurtyna, dubbing, choreografia, charakteryzacja, rekwizytor, kaskader, antrakt, didaskalia, kadr, horror, opera, adaptacja.Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia..

Przy podanych definicjach dopisz odpowiednie pojęcia.

umiłować-.. miłość-.. przeMIŁY-.. wyraz pokrewny, rodzina, wyrazów, rdzeń, formant Chodzi o to żeby dopasować .. np.NAJmilszy - formant [ bo to naj jest formantem ] przeMIŁY - rdzen {bo miły jest rdzeniem }Wpisz odpowiednie pojęcia (A-B) lub opisy (1-2) wybrane spośród podanych.. - określenie wydarzenia z 1934 r., podczas którego zamordowano przywódców SA (stanowili 0 ocen | na tak 0% 0 Odpowiedz Odpowiedzi Bądź pierwszą osobą, która .DAJE NAJ Przy podanych definicjach dopisz odpowiednie pojęcia.. Narządy czepne, dzięki którym tasiemiec przymocowuje się wewnątrz jelita żywiciela są oznaczone numerami 1/2/3/4/5.2.. - akcja, która doprowadziła do zajęcia Sycylii przez oddziały Garibaldiego.- partia w Stanach Zjednoczonych, reprezentująca interesy bogatych plantatorów z Południa.Pilne;).. a. niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia, które stwa.Podkresl odpowiednie cyfry.1.. - kobiety walczące o uzyskanie praw wyborczych.. Wpisz litery (A-I) w odpowiednie kratki.April 2019 0 162 Report Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia.. :D Sprawdzian j.polski kl VI 11. woda, cukier, chlorofil, dwutlenek węgla, tlen uproszczene równanie fotosyntezy:Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia.. Odpowiedź nauczycielaZobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Wpisz nad strzałkami odpowiednie pojęcia wybrane z ramki Pomóżcie!Dokończ definicje i wpisz odpowiednie pojęcia wybrane spośród podanych..

W wykropkowanych miejscach wpisz pojęcia dobrane z ramki.

Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem.Dobierz do pojęć odpowiednie definicje wpisz obok każdego pojęcia literę przyporzadkowaną właściwej definicji 1.legitymizm 2.restauracja A.silne przywiązanie do tradycji i niechęć do zmian B.przywrócwnie obalonej dynastii, zwykle związane również z przywracaniem starego ustrojuMar 10, 2021Wpisz odpowiednie pojęcia do uproszczonego równania fotosyntezy.. Wpisz odpowiednie liczby naturalne lub ułamki 1dag= kg,9g= kg,1g=dag Wykonaj polecenia a odgadni hasła i wpisz je kolejnow odpowiednie miejsca literowanego węża.. _____-rodzaj wojny, podczas której linia frontu jest stała i umocniona przez okopy oraz zasieki.. Ze względu na obecność struktury oznaczonej numerem 1/2/3/4/5 ilustracjaprzedstawia tasiemca uzbrojonego3.2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt