Na podstawie wybranych przykładów wykaż parenetyczność literatury średniowiecza

Pobierz

Udostępnij na Facebooku.. Najczęściej odrzuca on wartości życia ziemskiego, wszelkie dobra materialne.Literatura średniowiecza ma dydaktyczny charakter.. 869 wizyt.1 ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS No 3526 Prace Literackie LIII Wrocław 2013 ALEKSANDRA ŁĘGOWIK Uniwersytet Wrocławski Ku frenetycznej wrażliwości.. Dekadentyzm jest to postawa światopoglądowa końca XIX wieku wyrażająca przekonanie o schyłkowym charakterze kultury europejskiej, znajdująca odzwierciedlenie w licznych utworach literackich tej epoki, zawierających portret dekadenta.Projekt "Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ" współfinansowany w ramach poddziałania 2.3.1 "Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.01-00-0030/17-00Narracje powieściowe o historii alternatywnej na podstawie wybranych przykładów z literatury polskiej: wariant tytułu: Fictional narratives on alternative history (basing on chosen polish novels) autor: Kulis Maria: recenzent: Walas Teresa , Łebkowska Anna : promotor: Walas Teresa : data obrony : 2015-10-27: język: polski"Średniowiecze Polskie i Powszechne" jest jednym z niewielu w Polsce czasopism prezentujących teksty poświęcone tylko tej epoce, za to w bardzo szerokie.Plik Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej.doc na koncie użytkownika michal-wagner1996 • folder sredniowiecze • Data dodania: 1 kwi 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Konspekt wypowiedzi na temat: Motyw tańca powinien literaturze pięknej powinien sztuce na podstawie wybranych przykładów..

rozwiązane Na podstawie wybranych przykładów wykaż dydaktyzm i parenetyczność literatury średniowiecza.

Parenetyka średniowieczna miała na celu pouczenie i wychowanie ludzi.. Liczba pobrań: 16.. Rozwój zjawiska na podstawie wybranych przykładów literatury przełomu XVIII i XIX wieku Panujące w XVIII wieku oświecenie przyniosło racjonalistyczny spokój i wiarę w klasyczny porządek rzeczy.Towards frenetic sensibility.. Darmowe rozwiązanie pracy domowej, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum studia .. Motto, tytuł, ostatnia scena jako klucz do interpretacji dzieła.. Święty Przykład - święty Aleksy ( Legenda o świętym Aleksym )Autorzy literatury parenetycznej często posługiwali się przykładami.. Tolerancja wczoraj i dzis .. Brzmi tak Na podstawie zamieszczonego planu napisz w zeszycie wypowiedź na temat "bohater literacki , z którym chętnie spędzę wakacje".Każdy punkt rozwiń w 1 akapicie.. 4) Portrety wzorcowych władców- "Kronika polska" Galla Anonima (fragmenty).Po kilka przykładów z każdej epoki średniowiecza, renesansu, baroku, oświecenia, .. II wojny światowej oraz literatury współczesnej.. Jednostka a zbiorowość w poezji i dramacie polskiego romantyzmu.. Artyści z pewnością czuli na sobie ten obowiązek i ciążącą na nich odpowiedzialność.Ze str. 63 słowa na czasie 1 gim.. 8.Przydatność 70% Rola poety - na podstawie literatury wszystkich epok "Trudny i trwały będzie poeto twój urząd" - te słowa Leopolda Staffa doskonale odzwierciedlaja rolę jaką odgrywa poeta..

Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.

Polska literatura satyryczna w walce z wadami Polaków.. Bibliografia wypowiedzi: .. 3) Wzór rycerza- "Pieśń o Rolandzie", Rycerze Okrągłego Stołu.. Na podstawie wybranych dzieł przedstaw różne funkcje i sposoby ujęcia motywu domu w literaturze dwu wybranych epok.. Taniec i literatura, pod red. Czaplejewicza E. i Potkańskiego J., Warszawa 2002.. Analizując wybrane teksty literackie i inne teksty kultury, omów różnice w sposobie funkcjonowania motywów hamletycznych w sztuce.. Wskaż najbardziej charakterystyczne motywy tej twórczości, dokonaj analizy użytych w niej środków artystycznych.. Reklama Odpowiedź 3.3 /5 5 Blagayyy Pareneza - uczenie za pomocą przykładu literatura średniowiecza miała pouczać i wychowywać.. Osiągnąć je mógł tylko poprzez cierpienie, umartwienie i pokutę.Na podstawie literatury średniowiecza możemy mówić o trzech wzorcach parenetycznych - czyli ideałach, wzorach propagowanych w tej epoce.. Małżeństwa w literaturze.. 0 głosów.. Porównaj sposoby opisu i ich funkcje na przykładzie wybranychKonspekt wypowiedzi na temat: Motyw tańca powinien literaturze pięknej powinien sztuce na podstawie wybranych przykładów .. Brzostowski T., Warszawa 2003.. 2) Parenetyczny wzorzec ascety- "legenda o św. Aleksym", Słupnicy..

...Na podstawie wybranych przykładów wykaż, że miały one istotny wpływ na programy artystyczne poszczególnych epok.

Propagowano przede wszystkim trzy wzorce osobowe, a były to: asceta rycerz władca REKLAMA Asceta to człowiek oddany Bogu całkowicie.. Realizm i kreacja w sztuce.. 1.ogólna prezentacja postaci 2.opis wyglądu zewnętrznego 3 .cechy charakteru i osobowości 4.uzdolnienia i zainteresowania 5 .Jun 23, 2020Tradycje antyczne we wczesnośredniowiecznej architekturze ziem polskich: na podstawie wybranych przykładów.. III Argumenty: 1) Filozofia św. Augustyna, św. Tomasza i św. Franciszka.. Zawsze była ona trudna i cięzka.. Propagowała określone wzorce osobowe: - Asceta - Rycerz doskonały - Ideał władcyPareneza - uczenie za pomocą przykładu literatura średniowiecza miała pouczać i wychowywać.. Pliki.. Na podstawie analizy wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki, omów różnice w sposobie krytykowania i uświęcania codzienności w sztuce XIX wieku.. Artysta jako bohater literacki - na podstawie wybranych przykładów porównaj, jak jego kreacja wpływa na wymowę utworu.. Jesień średniowiecza, tłum.. Nawiązania do starożytnych epopei w dziełach późniejszych epok.. Od Krasickiego do Młynarskiego.. Brzostowski T., Warszawa 2003. omów na podstawie wybranych przykładów z literatury róznych epok.. Odrzucał idee życia doczesnego i zmierzał do zbawienia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt