Popatrz na obrazki napisz zdania używając słów z ramki oraz this that these lub those

Pobierz

(przykład, na zdjęciu jest babcia i dziadek) Those are my grandfather and my grandmother.His name is David.Her name is Amy.Kiedy chcemy pokazać daną rzecz lub osobę, pokazując jednocześnie naszemu rozmówcy o czym mówimy, musimy odnieść się do konkretnego przedmiotu lub człowieka.. • Zdecyduj, którym z podanych słów należy uzupełnić każdą lukę, aby zdanie miało .Grammar practice 7 Popatrz na obrazek przedstawiający rodzinę Mandy.. 1/92 - przeanalizuj słowa w ramce.. C/104- w każdym zdaniu jest jeden błąd (żle użyte this, that, these, those), popraw go.. Popatrz na zadanie 3/str89.. D/104- uzupełnij zdania zaimkami.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Wykonamy ćwiczenie 4 z tej samej strony.. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu się do matury na język angielski - zadania i zbiory ćwiczeń maturalnych z poprzednich lat, z objaśnieniami pomogą Ci być gotowym na każde pytanie.popatrz na obrazki i uzupelnij zdania wyrazami z ramki odpowiedzi zapisz ponizej.. Bardzo często używa się THERE ze słowami takimi jak "to be", "appear", "seem".Napisz prawdziwe zdania, używając słów z ramki oraz dopisując odpowiednią końcówkę "-ing":-Camp-Clean my room -Cycle-Dance-Do Homework3.. Znajdź i popraw w nich błędy.. 2015-05-28 15:36:258 Spójrz na podane niżej przymiotniki.. • Popatrz na wyrazy poprzedzające luki i następujące po nich..

1 My name's Rudolph.Popatrz na obrazki i napisz zdania,używając słów z ramki oraz this, that, these lub those.

Tak jak w podanym przykładzie.. Słowo "ten" (this), "tamten" (that), "te" (these) lub "tamte" (those) są słowami z których warto skorzystać.Czy poniższe zdania są poprawne ?. Uzupełnij tabelkę słowami z ramki.. Następnie otwórz ćwiczenia na stronie 43.. Napisz zdania o tym , jak spedza swoj dzien ta dziewczyna.. Zadanie dla chętnych FUN SPOT.. Zamierzają grać w piłkę nożną jutro.. Zadania na ocenę.Bezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, zwroty i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.Angielski na maturze.. Ułóż z podanych wyrazów zdania w czasach past simple , past continous , present simple , present continous.. Do moich pasji można także zaliczyć żeglarstwo oraz szycie.Napisz, a, an lub some z przodu tych produków 2012-04-15 10:37:17 Popatrz na obrazki na s 68.. 8 Napisz w zeszycie cztery zdania o przedmiotach, które znajdziesz w klasie.Read sentences and match them to the pictures.. 2/94 - przeczytaj tekst jeszcze raz.2) Przepisz do zeszytu i przetłumacz na jęz.. Na tej lekcji uczeń doskonali umiejętności: czytania ze zrozumieniem oraz pisania ( uzupełnia e-mail)5 Popatrz na obrazek z ćwiczenia 1.. Zdecyduj, które dotyczą książek, które filmów, a które książek i filmów.. Jednym z nich jest rozpoczęcie zdania od znajomo brzmiących konstrukcji there is oraz there are..

Uzupełnij zdania używając much / many oraz czasownika to be.

Praca na dwie lekcje 11.05. i 13.05.. Podkreśl te, które mają znaczenie pozytywne.. Dokończ zdania.. Wykorzystaj słówka z zadania 1 lub z powyższej notatki.Np.. Ile losówgrywających należy dodać, aby prawdopodobieństwo wygranej .3.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie pod tematem.. Następnie popatrz na obrazek i popraw błędne informacje.. zainteresowania 9 Przeczytaj zdania i dopasuj do nich obrazki.. Dzięki Nie ma za co :-) .Zad.3 Wyobraź sobie, że rysunki 1-4 przedstawiają członków twojej rodziny.. Spójrz!. Napisz po 2 zdania dotyczące sytuacji 2-6.. Zeszyt cwiczen MOTYWACJA I WSPÓŁZAWODNICTWO Evo s points punkty za znajomość gramatyki oraz Professor s points za rozumienie tekstów i wyszukiwanie informacji.. 1/94 - przeczytaj tekst i znajdź opinię autora na dany temat.. There "THERE" w języku angielskim jest również używane jako słowo wprowadzające w zdaniach, które wskazują na istnienie czegoś.. Na loterii jest 10 losów wygrywających i 20 losów przegrywających.. Naklejki wklejane na stronie Self assessment, obrazujące wyniki pracy ucznia.Zdania w języku angielskim możemy tworzyć na wiele różnych sposobów.. * Nightmare ,snack , be .Zajmuję się nauczaniem angielskiego od czterech lat.. W zadaniu 4 trzeba odgadnąć o jakie .ZAGADNIENIA NA EGZAMIN - JĘZYK ANGIELSKI KL. V Zestaw X 28.. Dodatkowo cały czas staram się poznawać nowe języki i miejsca - z tego też powodu obecnie uczę się chorwackiego..

Popatrz na obrazki i dopasuj do nich podpisy.

Przeczytaj tekst powyżej.. Przeczytaj GET GRAMMAR i zapisz: Konstrukcji going to używamy, by mówić o planach i zamiarach na przyszłość.. Co one znaczą i kiedy ich używać?. Napisz zdania wg wzoru.. 6 ( lekcja z TVP) 1) Obejrzyj lekcję z linku zaczynając od 9 minuty (początek możesz przewinąć) i staraj się wykonywać polecenia, które wydaje Pani ( możesz zatrzymywać lub .Zad.8- Uzupełnij treść informacji do Poppy wykorzystaj wyrażenia z ramki oraz zastosuj czas Present Perfect.. Zadania z gwiazdką dla ambitniejszych uczniów.. Poniżej nagranie: 3.. Zrób ćwiczenie 2.. Co robią dzieci z obrazków w zadaniu 3?. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.Wysłuchacie nagrania tekstu z ćwiczenia 3 oraz opiszemy obrazek znajdujący się obok.. Pod tematem proszę zapisać nowe słownictwo: skateboard - jeździć na desce, carpet - dywan, plant - roślina, cushion - poduszka ozdobna, pillow - poduszka do spania, poster .Wskazówki pomocne w samodzielnej pracy.. polski zdania w których występują: this, that, these, those 08.05.2020 Temat: Utrwalenie wiadomości z rozdz.. Temat: Film records - praca z tekstem.. Zad.10- Spójrz na obrazek, napisz co Nell zrobił, a czego nie zrobił.Na przykład: There is a book and there are some magazines in this room..

Podpisz obrazki używając wyrażeń z ramki.

Następnie uzupełnij zdania, wstawiając their, my, his, her, our, its oraz odpowiednie imiona.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Bezsprzecznie, matura to stresujące wydarzenie, zwłaszcza, jeśli w grę wchodzi nie tylko pisemna, ale i ustna odpowiedź.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Strona 12 z 12Popatrz na ilustrację i dopasuj wyraz (nazwij chorobę).. Prześledź i napisz kto co lubi.. • Przeczytaj polecenie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt