Tkanki zwierzęce prezentacja

Pobierz

Mogą tworzyć jedną warstwę ( nabłonek jednowarstwowy) lub kilka warstw (nabłonek wielowarstwowy).. Posługiwałem się głównie podręcznikiem OPERON-u.. Nauczę się prowadzić obserwacje mikroskopowe i przygotowywać preparat.. Wyróżnia się tkankę kostną zbitą i gąbczastą.25 26.. Niektóre komórki nabłonka przekształcają się w komórki gruczołowe, wytwarzające i wydzielające różne substancje np.: pot, łój, mleko u ssaków.Tkanki zwierzęce.. Zbudowana z blaszek kostnych mających kształt rynienek.Tkanka - zespół komórek o podobnej budowie, określonych czynnościach, podobnym pochodzeniu, przemianie materii i przystosowanych do wykonywania określonej funkcji na rzecz organizmu.. Tkanki są elemantami składowymi narządów i ich układów.Tkanki zwięrzece przykłady : tkanka nabłonkowa.. Ektoderma - tkanka nerwowa.. tkanka łączna.. Uczniowie otrzymują teksty przygotowane przez nauczyciela o budowie, funkcjach i rozmieszczeniu tkanek zwierzęcych, rysunki schematyczne oraz zdjęcia obrazu mikroskopowego tkanek zwierzęcych.Temat 2.. Dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.. Grupy losują po jednej kartce z nazwą tkanki zwierzęcej załącznik .. Zadanie 1.. Tkanka mięśniowa gładka zbudowana jest z włókien wrzecionowatych.. (2 pkt)Karta pracy "Tkanki zwierzęce" do uzupełnienia dla ucznia.. Komórki ściśle przylegają do siebie.. 1) Pochodzenie..

Tkanki zwierzęce.

tkanka nerwowa.. W tkance tej komórki ściśle do siebie przylegają.. KolejnoTkanki zwierzęce 44 Tkanka nabłonkowa 44 Tkanka łączna 48 Tkanka mięśniowa 54 Tkanka nerwowa 56 Tkanka glejowa 58 Tkanki roślinne 60 Tkanki twórcze (merystematyczne) 60 Tkanki stałe 61 Cechy 61 Tkanka okrywająca 61 Tkanka miękiszowa 61 Tkanka wzmacniająca 63 Tkanka przewodząca 63 Tkanka wydzielnicza 65 METABOLIZM 67 Enzymy 68Tkanki zwierzęce Tkanka - to zespół komórek, które pełnią określoną funkcję.. TKANKI ZWIERZECE ,GĄBKI, WIELOKOMÓRKOWCE.. I. Tkanka mięśniowa (łac. textus muscularis) - to jedna z podstawowych tkanek zwierzęcych.. Krew jest tkanką płynną.Transportuje tlen do wszystkich komórek ciała i odprowadza z nich dwutlenek węgla, rozprowadza substancje odżywcze po całym organiźmie oraz odpowiada za jego obronę.3.. wykonała Nikola Krzemińska.. monalisaaa / Szkoła / Biologia / testy biologia / Tkanki zwierzęce.doc.. (812k) KRD, 20 mar 2017, 13:58.tkanki zwierzęce - Tkanki - Tkanki zwierzęce - Tkanki zwierzęce - Video Games - questions - Tkanki zwierzęce - Działalność apostołów - klasa 6 Społeczność Klasa 6 Biologia Tkanki zwierzecePlik tkanki zwierzęce prezentacja szkolnictwo.pdf na koncie użytkownika adigunz • Data dodania: 21 lis 2018Tkanka Charakterystyka Podział Funkcja Występowanie nabłonkowa zbudowana z komórek ściśle przylegających do siebie 1) Podział ze względu na kształt: płaskie jednowarstwowe wielowarstwowe sześcienne walcowate wielorzędowe ochronna dla pozostałych, głębiej leżących tkanek, zapewnia kontakt organizmu z otoczeniem oraz umożliwia wymianę substancji i odbieranie bodźców P .Tkanki zwierzęce Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Na rysunku przedstawiono trzy organy: biceps, serce i jelito, różniące się rodzajem tworzącej je tkanki mięśniowej..

Tkanki zwierzęce - budowa i funkcje.

Rodzaje tkanek zwierzęcych - obserwacja mikroskopowa.. Krótko, zwięźle i na temat.. Składa się ona z włókien mięśniowych, zbudowanych z miocytów (zespołów komórek mięśniowych), posiadających zdolność do aktywnego kurczenia się.Tkanka nabłonkowa tworzy pokrycie ciała, wyściela narządy wewnętrzne, np.: jelita, naczynia krwionośne, żołądek.. Poniżej przedstawiono kilka rodzajów tkanki nabłonkowej.. silnie wydŁuŻone, wrzecionowate komÓrki tych .. WSPARCIE: FANPAGE: lista filmów odwróconej lekcji: .Krótkie korepetycje online z biologii.. Powstają z listków zarodkowych na etapie rozwoju zarodkowego.. Rozpoznam poszczególne tkanki w obrazie mikroskopowym i wykonam schematyczny rysunek tkanek.Tkanki zwierzęce.. TKANKA - zespół komórek o wspólnym pochodzeniu, podobnej budowie i pełniących określoną funkcję.Poszczególne typy tkanek mogą pełnić jednocześnie kilka funkcji.TKANKI ZWIERZĘCE dzieli się na cztery grupy:- TKANKĘ NABŁONKOWĄ-TKANKĘ ŁĄCZNĄ- TKANKĘ MIĘŚNIOWĄ-TKANKĘ NERWOWĄBadaniem budowy i funkcji tkanek .. Nauczyciel wyjaśnia różnicę między rodzajami tkanek zwierzęcych.. Oprócz tego, że jest magazynem związków energetycznych w postaci tłuszczu, tkanka ta chroni ciało i narządy wewnętrzne przed urazami oraz stanowi izolację termiczną.. Tkanka nabłonkowa Jej komórki ściśle do siebie przylegają, tworząc warstwę osadzoną na błonie podstawowej - substancji bezkomórkowej zbudowanej z włókien białkowych .Tkankę tłuszczową - w cytoplazmie komórek budujących tą tkankę gromadzą się krople tłuszczu Tkanka łączna szkieletowa Tkanka kostna jest najtwardszą tkanką gdyż jej substancja pozakomórkowa wysycona jest solami mineralnymi głównie fosforanem, węglanem wapnia i fosforanem magnezu.Tkanki zwierzęce.doc..

Temat: Tkanki zwierzęce.

Lekcja.. Ze względu na kształt wyróżniamy: nabłonek płaski, sześcienny, walcowaty, gruczołowy.. Prezentacja programu PowerPoint Author: Weronika Created Date:Ogólnie tkanka zbudowana jest z 30 - 40% związków organicznych, 30 - 45% związków mineralnych i 15 - 40% z wody.. Mezoderma - tkanka łączna - tkanka mięśniowa.. Biceps jest zbudowany z włókien o naprzemiennym ułożeniu aktyny i miozyny, a taka budowa umożliwia znaczne jego skracanie w trakcie skurczu.tkanki wzmacniajĄce.. Nabłonki jednowarstwowe: - płaski, - sześcienny (brukowy), - walcowaty (cylindryczny), -wielorzędowy.. pionowej.. Z jednym jądrem położonym centralnie.. Cele edukacyjne wyjaśnię, czym jest tkanka, wymienię i rozpoznam podstawowe rodzaje tkanek zwierzęcych, określę najważniejsze funkcje tkanek zwierzęcych.. tkanka nabłonkowa - może pochodzić z 3 liści zarodkowych.. Podział tkanek zwierzęcych-pogadanka.. tkanek wystĘpujĄ w pĘdach obwodowo, a w korzeniach - centralnie.2.. R1eoBu3ixnfGQ 1Tkanka mięśniowa gładka Komórki tej tkanki mają postać włókien ze zdolnością do kurczenia się.. Zachęcam do pobrania prezentacji, aby cieszyć się lepszą jakością czy możliwością skopiowania tekstu.. Okrywa powierzchnię ciała i wyściela narządy wewnętrzne.. W jakim miejscu występują i jaką rolę pełnią.. 2) Tkanka nabłonkowaTkanka tłuszczowa jest zbudowana z kulistych komórek, wypełnionych tłuszczem, który spycha na brzeg komórki cytoplazmę i jądro komórkowe..

...prezentacja tkanki zwierzęce.

Prezentacja na serwerze chomikuj.pl.Tkanki zwierzęce-prezentacja pdf - dokument [*.pdf] Tkanki zwierzęce Podział tkanek zwierzęcych Nabłonkowa Łączna Mięśniowa Nerwowa i glejowa 1.. Mięśnie gładkie kurczą się wolno, niezależnie od naszej woli.Tkanki zwierzęce, cz. 2.. Uczniowie na podstawie slajdów prezentacji omawiają podział tkanek zwierzęcych.. Wśród tkanek zwierzęcych wyróżnia się: Tkankę nabłonkową, Tkankę mięśniową, Tkankę nerwową, Tkankę łączną.. Notatka z lekcji, wklejka do zeszytu.Tkanki zwierzęce.. Poznam rodzaje, budowę i funkcje tkanek zwierzęcych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt