Opracowanie monologu kordiana

Pobierz

Podróże te są trwałą lekcją świata materialnego, autentycznego.. Po kolei wychodzą z kotła - generałowie Józef Chłopicki .Charakterystyka Kordiana na podstawie przytoczonego fragmentu: Młodzieniec o wrażliwej duszy, bogatej osobowości, skomplikowanym wnętrzu.. Jesienna natura budzi w nim smutek, cierpienie.. Czuje wewnętrzną słabość, porównuje się do więdnącego drzewa.. W czasie monologu na szczycie Mont Blanc w bohaterze dokonuje się ostateczna przemiana .Plik opracowanie monologu kordiana.pdf na koncie użytkownika ila21arun • Data dodania: 23 kwi 2015.. Kordialny - wzmacniający serce, serdeczny.. nasuwa skojarzenia z jednej strony z buntowniczą naturą, aktywizmem, śmiałością, a z drugiej strony z wrażliwością serca.. Konrad jest od niego odważniejszy, kieruje swój gniew przeciw Bogu.. Mount Blanc Bohater wyrusza na najwyższy szczyt Europy i tam przeżywa przemianę.Kordian zaśmiał się na taką opowieść, a Grzegorz mówi że jest w niej ukryty morał.. Została, więc zburzona koncepcja Kordiana o Anglii, jaką wykreował sobie czytając dramaty Szekspira.Kor­dian na­to­miast od słów prze­cho­dzi do czy­nów - de­cy­du­je się na sza­lo­ny i nie­prze­my­śla­ny ruch, po­nie­waż uwa­ża, że sam jest w sta­nie oca­lić na­ród.. Wszystko to objawia się przede wszystkim ucieczką w samotność i kontemplowaniem natury.. Jednak ta "kryształowa kula" ogranicza go, zamyka, na co zwróci również uwagę Doktor-Szatan w rozmowie z Kordianem w szpitalu wariatów (w..

Kordian - opracowanie.

Podróże - po nieudanej próbie samobójczej Kordian wyrusza w podróż po Europie.Kordian - streszczenie.. Co może oznaczać to enigmatyczne sformułowanie?Pragnieniem Kordiana jest dokonanie wielkiego, wspaniałego czynu.. Z całą pewnością wpływa na to pewien wewnętrzny smutek, nadwrażliwość, rozdarcie wewnętrzne, nieumiejętność odnalezienia radości i sensu w życiu.. Fragment ten pobudza do myślenia, nie tylko w kwestii fabularnej, lecz także na płaszczyźnie metatekstowej.Monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Kordian w swoim monologu nie zamierza porównywać się do Stwórcy, czy prowadzić z nim dialogu.. Akt pierwszy dzieli się na trzy sceny; na akt drugi, opatrzony podtytułem "Rok 1828 - Wędrowiec", składa się jedna scena, w której obrębie jednak następuje sześciokrotna zmiana miejsca akcji; akt .Scena monologu Kordiana na Mont Blanc to jedna z ważniejszych scen w polskiej literaturze romantycznej.. Zdobycie szczytu najwyższej góry Europy, czyli masywu Mont Blanc, stanowi swoiste zwieńczenie wędrówki, jaką odbył Kordian po opuszczeniu ojczyzny.. Rozczarowany wiedzą o świecie, kt rą zyskał podczas wędr wki po Europie, widzi bezsens wiary w dotychczasowe ideały..

W trakcie wielkiego monologu, jaki wygłasza słynne hasło: "Polska Winkelriedem narodów".

Jest 31.12.1799 rok, noc w Karpatach, chata Twardowskiego.. Pozostawia bardzo wiele dróg interpretacyjnych, wiele z nich jest nieoczywistych, czy wręcz zaskakujących.. Przygotowanie.. Mimo chęci, starań i prób motywacji w postaci trzech.W czasie monologu na szczycie Mont Blanc w bohaterze dokona się ostateczna przemiana i Kordian wreszcie odnajduje cel życia: od tej pory będzie walczył o wolność i niepodległość narodu, choćby za cenę własnego życia.Koncepcja autora "Kordiana" polega na podsycaniu i zagrzewaniu do walki o wolność ojczyzny, a wzorem do naśladowania stanie się nie Pielgrzym z "Dziadów" a szwajcarski wojownik o wolność Winkelried.. Czuje się więc całkowicie osamotniony w swoim bólu.. Stąd też nieprzekonywająco brzmi idea winkelriedyzmu, którą głosi bohater na końcu swojego monologu.Kordian wygłasza dość długi monolog, w którym ujawnia się jego choroba wieku oraz życiowa pustka.. Każe naoliwić zegar wieków, aby chodził przez wieczność.. Równocześnie jest to punkt kulminacyjny dramatu Słowackiego oraz przełomowy moment dla jego bohatera.Kordiana - niemoc, ?kiedy człowiek cierpi wielkie ciążenie na sercu?, ?serca ckliwość?. młodzieńczych z rzeczywistością.. Jeśli przyjąć, że Kordian był pisany z myślą o tym dramacie, można przypuszczać, że powstanie tego imienia miało związek z brzmieniem imienia Konrada .Jest to przestrzeń myśli a nie słów, "tu dźwięk nieczysty głosu ludzi obumiera, a dźwięk myśli płynie dalej"..

Temat konieczności działania powtarza się w scenie monologu wygłoszonego przez Kordiana na szczycie Mont Blanc.

W nocy 31 grudnia 1799 roku do Chaty Twardowskiego w Górach Karpackich zlatują się czarownice i diabły, a wśród nich sam Szatan, który zapowiada, że nadchodzi wielka chwila dla narodu polskiego, dlatego trzeba im stworzyć przywódców.. Biją .Kordian w pewnym momencie swojego życia dostaje się na szczyt Mont Blanc i tam doznaje metafizycznej przemiany z młodego romantycznego marzyciela i idealisty w dorosłego człowieka, patriotę.. Główne postacie w obu utworach (Kordian i Konrad) odwołują się do idei ofiary.Kordian jest przykładem bohatera romantycznego, ukazany jako 15-to letni chłopiec, dojrzewa i dorasta w trakcie rozwoju akcji dramatu.. Słowacki zawarł w niej polemikę ideową z Adamem Mickiewiczem.. Konkretnie w bitwie pod piramidami, którą stoczył mały kapral z Mamelukami.Autorem opracowania jest: Paulina Słoma.. Ma świadomość własnej niezdolności do czynu, do podjęcia jakiejś decyzji.Kordian kolejny raz przeżywa zawód, ponieważ papież całkowicie lekceważy jego dar.. Czarownica czesze się i śpiewa.. Ale na pytanie chłopca jakiż to, odpowiada że kto go tam wyszuka.. Czyni go to rozdartym między pragnienie czynu a niemoc.Kordian - tytułowy bohater dramatu Juliusza Słowackiego, którego imię oznacza "dający serce", przedstawiony zostaje odbiorcy jako rozczarowany swą sytuacją i cierpiący ból świata (Weltschmerz) młodzieniec..

Podobieństwo możemy dostrzec w scenie monologu na szczycie Mont Blanc oraz w "Wielkiej Improwizacji" z III części utworu Mickiewicza.

Zamiast tego radzi narodowi, by nie występował przeciw carowi, ponieważ nie przyniesie to nic dobrego.. Skonstruował także alternatywną wobec znanej z III części Dziadów koncepcję odzyskania niepodległości przez naród polski.Monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc - interpretacja fragmentu | wypracowanie.. Czy­tel­nik po­zna­je go jako mło­de­go męż­czy­znę, któ­ry z po­wo­du licz­nych za­wo­dów mi­ło­snych wy­ru­sza w po­dróż i prze­cho­dzi prze­mia­nę.Monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc W Kordianie zderzają się dwie postawy: kreacji namaszczonej powagą patriotycznego zaangażowania przeciwstawia autor postawę antybohaterską, apatyczną, niechętną wszelkiemu działaniu.. Ukazane środowisko patriotów nie chce morderstw na carze i jego rodzinie.Zgodnie z jego słowami można sobie kupić miejsce w parku, w parlamencie, groby w Westminsterze, a nawet herbowe pieczęcie.. Jego dzia­ła­nia rów­nież ska­za­ne są na nie­po­wo­dze­nie, jed­nak nie ocze­ku­je on wła­dzy ab­so­lut­nej.Pomysł "Kordiana" musiał się zrodzić właśnie w tych dniach, ponieważ utwór powstał już w następnym roku tj. w 1833 w Genewie, a w 1834 został wydrukowany.. Język, jakim operuje bohater, jest silnie rozpoetyzowany, pełen wykrzyknień i pytań retorycznych, co potwierdza kruchość emocjonalną, egzaltację i niezdecydowanie.W "Kordianie" możemy zauważyć liczne nawiązania do "Dziadów".. Pochodzi on z rodziny szlacheckiej, mieszka z matką i służbą w dworku leżącym na wsi (najpewniej są to okolice miejsca urodzenia Słowackiego, czyli Krzemieńca).- monolog Kordiana, który nie ma żadnego celu w życiu, odczuwa pustkę igorycz a w świecie dostrzega jedynie przemijanie.. Konrad jest poetą, wierzy w twórczą moc słowa, porównuje się do Boga, stwórca świata - Bóg i twórca słowa - Konrad , poeta.. 3.Dziadach części III.. Mefistofel mówi, iż wszystkie jego części, wymienia je, chodzą dobrze.. Plan - "Kordian" w założeniu miał stanowić trylogię, ukazującą trzy etapy powstania: dojrzewanie do decyzji o powstaniu, walka oraz klęska zrywu.A Kordiana prowadzi.. Trzecia kwestia tematyczna dzieła to działanie Kordiana jako spiskowca.. Przybywa szatan i woła innych.. Piąta scena drugiego aktu, czyli monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc jest punktem kulminacyjnym całego dramatu.. Mówi też, że długo tułał się po świecie, poza swoją ojczyzną i zaczyna opowiadać o Egipcie, gdzie brał udział w wojnie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt