Przykładowe zdania past continuous

Pobierz

Różnica między tymi dwoma czasami polega na tym, że w Past Simple mówimy o czynności dokonanej, a w Past Continuous podkreślamy, że jakaś czynność trwała przez jakiś czas.. Zdania twierdzące: podmiot + orzeczenie (was / were + bezokolicznik z końcówką -ing) + reszta zdania.. Czas Past Simple używany jest gdy chcemy opowiedzieć o naszych dawnych nawykach, które już są nieaktualne.. » Past Continuous: pytania i przeczenia.Ułóż zdania twierdzące w czasie Past continous 2011-03-05 19:22:54 Angielski, napisz 3 zdania twierdzące pytające i przeczące w czasie past continuous ?. Używamy go również opisując rozwijającą się sytuację (np. 2010-06-09 13:53:16 Napisz 3 Przykładowe zdania w CZasie Present Continous , Twierdzące , Pytające , Oznajmiające , ;) Daje Naj , ( oczywiście przetłumaczone) 2013-10-10 19:43:30Jun 22, 2020Przykłady zdań w czasie Past Continuous: Yesterday at 3 p.m.. Porównaj te dwa przykłady.. pozostałe zakładki: Past Continuous: budowa.. Wy odrabialiście swoje zadania domowe, gdy on zadzwonił.. Maleństwo nie spało, kiedy się obudziłam.. Nie dałem jej wszystkich moich książek.Naukę tworzenia zdań przeczących w czasie Past Continuous rozpocznijmy od przykładu: Przeczenia w czasie Past Continous tworzymy poprzez dodanie słowa not do formy czasownika to be (w naszym przypadku jest to was ).. 1.The Past Continuous Tense (czas przeszły ciągły) Konstrukcja..

Przetłumacz poniższe zdania: 6.

Dla przykładu: yesterday wczoraj last week / month / year w zeszłym tygodniu / miesiącu / roku two years ago dwa lata temu Oprócz tego dla czasu Past Continuous charakterystyczne są słowa when (kiedy) i while (podczas gdy).Past Continuous - budowa.. Przykładowe zdania w Past Continuous- Czynność trwająca w jakimś momencie w przeszłości- was/were-operator 0 14 fiszek englishforeveryone rozpocznij naukę ściągnij mp3 sprawdź się Stwórz fiszki EnglishCzas Past Continuous opisuje przeszłe zdarzenia niedokonane, trwające w danym momencie w przeszłości, a także czynności odbywające się w tym samym czasie bądź przerwane przez inną czynność.. Przykładowe zdanie w Simple Past: Past Continuous jest czasem bardzo podobnym do Present Continuous z tym, że wyraża czynność trwającą określony czas w przeszłości.. Postaraj się o przykłady zdań z życia codziennego.. Nie robiłam niczego ważnego, kiedy zadzwoniłeś.. - Uczyłem się kiedy zadzwoniła Mary.Dla czasu Past Continuous charakterystyczne są określenia czasu przeszłego, takie jak w Past Simple.. Tworząc w Past Simple zdania przeczące, do jego konstrukcji należy dołączyć wyraz ,,not" i zawrzeć go tuż po czasowniku ,,was/were" (was not, were not) lub ,,did" (did not), jeśli zdanie zawiera inne czasowniki..

W przykładowej odmianie posłużymy się czasownikiem to visit.

(past continuous) O ósmej był w trakcie niezmiernie przyjemnej czynności, jaką jest oglądanie filmów (więc nie mógł na przykład w tym czasie zabić sąsiada drogi Sherlocku).Z czasem Past Simple używamy konkretnych określeń czasu, jak: wczoraj, w zeszły poniedziałek, dwa tygodnie temu, rok temu (w przeciwieństwie do takich zwrotów jak np. od niedawna).. Zdania twierdząceNatomiast czas Past Continuous stosujemy, gdy mówimy o czynnościach, które trwały jakiś czas w przeszłości.. Szedłem do szkoły.. Ona kupiła tę książkę w minionym miesiącu.. Jestem wyczerpany.. Robiło się ciemno.. Różnica tkwi w czasowniku być ( to be) - zamiast formy teraźniejszej używamy formy czasu przeszłego.. Pływałem przez dwie godziny.. Forma pełna.. (past simple) Obejrzał film, takie to jego wczorajszy życiowy sukces.. - Trzech mężczyzn biło się w barze.. Pływałem (wcześniej) przez dwie godziny.Czas Past Continuous jest odpowiednikiem polskiego czasu przeszłego dla czasowników NIEDOKONANYCH.Dlatego też tłumacząc go na język rodzimy, używamy orzeczeń niedokonanych (np.:I was doing - robiłem, I was cooking - gotowałem, I was writing - pisałem) w przeciwieństwie do nieużywanych form dokonanych ("zrobiłem", "ugotowałem", "napisałem"), charakterystycznych dla czasu Past .She bought this book last month..

aktywuj konto premium przykładowe nagranie.

Mój tata naprawiał samochód.Nie mieszkaliśmy w tamtym czasie w Chinach.. Jaka forma czasownika jest w Past Continuous?. Byłem wyczerpany.. na spacerze z psem czekając w kolejce przed snem Funkcja dostępna tylko dla użytkowników premium.. - Ona spała cały dzień; czynność, która odbywała się w określonym momencie w przeszłości, np. It was raining heavily three days ago.Past Continuous - ćwiczenie polegające na uzupełnianiu brakujących słów i tłumaczeniu zdań z języka polskiego na język angielski 1.. Nie padało mocno, więc zdecydowaliśmy sie wyjść.. Ty grałeś na pianinie a ona słuchała.Przykładowe zdania w Past Continuous- Czynność trw.. Betty gotowała kiedy Paul zmywał naczynia.Past Continuous - zdania twierdzące.. Nic nie robiliśmy, gdy on zadzwonił.Budowa zdań twierdzących w czasie Past Continuous Ogólna konstrukcja zdań w czasie Past Continuous wygląda następująco: Podmiot + was/were + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania Three men were fighting in a bar.. Zdania z czasownikiem to be.. Nie czekaliśmy na nikogo.. Wczoraj o 3 po południu oglądaliśmy film w telewizji.. Najczęściej stosowane są formy skrócony dla form przeczących.. Past Continuous jest czasem niedokonanym.Zastosowanie Past Continuous — Przykłady We weren't waiting for anybody.. Co robiliście, gdy on zadzwonił?. W Past Continuous w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących do czasownika w pierwszej formie dodaje się końcówkę - ing..

Wzór: Podmiot + was/were + Ving + reszta zdania.

Szczęśliwie uniknął wypadku, ponieważ nie jechał szybko.Zdania w Past Continuous tworzy się wtedy, gdy opisuje się: czynność, która odbywała się w przeszłości w sposób ciągły (zazwyczaj wskazując przy tym, jak długo trwała), np. She was sleeping whole day.. Dlaczego wyszedłeś z imprezy tak wcześnie?. Czym jeszcze różnią się te dwa czasy przeszłe?Nov 30, 2020Nov 5, 2020Czas Past Perfect Continuous jest odpowiednikiem czasu Present Perfect Continuous w przeszłości.. Grałaś na pianinie kiedy on przyszedł?. Autobus odjechał o godzinie 11:15..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt