Dokończ poniższe zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych szereg w którym uporządkowano

Pobierz

Metojkowie byli pozbawieni praw obywatelskich.. C.narodziny rolnictwa → koczownictwo → powstanie państwa.. B.powstanie BBWR, przewrót majowy, wybory brzeskie, ogłoszenie noweli sierpniowej, Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. W zgromadzeniu ateńskim brali udział tylko mężczyźni.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. B. konfederacji.. Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia z czasów powstania listopadowego to: A. obrona Woli, noc listopadowa, detronizacja cara Mikołaja I, bitwa pod Ostrołęką.Wybierz właściwą.. - MidBrainart.. Tablica zawiera informacje dotyczące A. pierwszego władcy z dynastii Jagiellonów.. D. władcy, który powołał do życia Akademię Krakowską.. Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia, to: A.przewrót majowy, ogłoszenie noweli sierpniowej, powstanie BBWR, wybory brzeskie, uchwalenie konstytucji kwietniowej.. B. związku dynastii Jagiellonów.Zadanie 11.Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.. B. Azji Mniejszej.. B. detronizacja cara Mikołaja I, noc listopadowa, bitwa pod Ostrołęką, obrona Woli.. Przy pozostawieniu w zasadzie niezmienionego systemu rządów oraz przy wyraźnejWybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych..

Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

D. wolnej elekcji.. B.powstanie państwa → narodziny rolnictwa → koczownictwo.. Zadanie 10.. Opisane w tekście rozwiązania ustrojowe zostały .. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Tablica zawiera informacje dotyczące A. pierwszego władcy z dynastii Jagiellonów.. Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia z czasów powstania listopadowego to: A. obrona Woli, noc listopadowa, detronizacja cara Mikołaja I, bitwa pod Ostrołęką.. [SIÓDMA KLASA] Dokończ poniższe zdania.. Reszta w załączeniu.. Budowla przedstawiona na ilustracji numer 4 jest charakterystyczna dla stylu.. Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia z czasów Wiosny Ludów w Wielkim Księstwie Poznańskim to.. Zadanie 13.. B. starożytnego Rzymu.. W zgromadzeniu brali udział tylko obywatele Aten powyżej 18. roku życia.. Strona 5 z 20 Ilustracje i teksty do zadania 4.Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Tablica zawiera informacje dotyczące A. pierwszego władcy z dynastii Jagiellonów.. C. bitwa pod Ostrołęką, noc listopadowa, obrona .1.. B. powstanie kościołów protestanckich.. C. władców rządzących w drugiej połowie XV w.. Miasta, w których doszło do wystąpień, z jakimi są związane zacytowane fragmenty piosenek, zostały oznaczone cyframi A..

Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.

Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia, to: .. Dokończ zdanie.. Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie umiejętności nabyte przez człowieka pierwotnego, to: A. krzesanie ognia → wytop żelaza → uprawa zbóż.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. sformułowane w.. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.. Bohater Powrotu posła Juliana Ursyna Niemcewicza opisuje życie Polaków w okresie zwanym A. złotym wiekiem.. Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Zdanie: "Jeden poseł mógł wstrzymać sejmowe obrady" odnosi się bezpośrednio do A. rokoszu.. Powstanie listopadowe wybuchło w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem C.. PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Historia from Guest.. C. uprawa zbóż → krzesanie ognia → wytop .May 25, 2021Zadanie 14.. Z wyjaśnienia zamieszczonego na stronie internetowej poradni językowej wynika, że zwrot "rzuciło mi się w uszy" jest D. dopuszczalny w szczególnych sytuacjach językowych.. C. starożytnego Izraela.. Zadanie 14.. Opisany system wychowania chłopców dotyczy państwa-miasta położonego na obszarze A. Tesalii.. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe, czy - fałszywe.Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych..

Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród ...Zadanie 12.

Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia dotyczące odkryć geograficznych, to: A. odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba → wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła Ziemi → zdobycie Konstantynopola przez Turków.Dokończ poniższe zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. B. wytop żelaza → uprawa zbóż → krzesanie ognia.. Pomocy!Dokończ zdanie.. Zamieszczona ilustracja i tekst odnoszą się do wydarzeń, które zapoczątkowały.. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. P/F AnswerDokończ zdanie.. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.. B.powstanie BBWR, przewrót majowy, wybory brzeskie, ogłoszenie noweli sierpniowej,Dokończ poniższe zdanie.. Dokończ poniższe zdanie.. Niewolnikami byli dłużnicy lub jeńcy wojenni.. B. związku dynastii Jagiellonów z dynastią szwedzką.. D. starożytnego Egiptu.. Zadanie 12.EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ PAŹDZIERNIK 2011 Zadanie 1.. Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie przemiany w życiu społecznym, to: A..

B. C. D.Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.

Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia dotyczące Rzeczypospolitej w dobie stanisławowskiej, to .. Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie przemiany w życiu społecznym, to: A.koczownictwo → narodziny rolnictwa → powstanie państwa.. A. romańskiego .Dokończ zdanie.. Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia, to: A.przewrót majowy, ogłoszenie noweli sierpniowej, powstanie BBWR, wybory brzeskie, uchwalenie konstytucji kwietniowej.. Z wyjaśnienia zamieszczonego na stronie internetowej poradni językowej wynika, że zwrot "rzuciło mi się w uszy" jest D.Zadanie 11.Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. B. związku dynastii Jagiellonów.Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia z czasów Wiosny Ludów w Wielkim Księstwie Poznańskim, to: A. wybuch powstania, utworzenie Komitetu Narodowego, bitwa pod Miłosławiem, porozumienie w Jarosławcu .. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Zadanie 15.. B. bitwa pod Miłosławiem, wybuch powstania, porozumienie w Jarosławcu, utworzenie Komitetu Narodowego.Zadanie 11.Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.. W którym szeregu zapisano w poprawnej kolejności nazwy religii, zaczynając od tejDokończ poniższe zdanie - zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.. D. epoką stanisławowską..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt